Grb Opcine Jasenice
Povratak na naslovnu stranicuSadržajKontakt informacije
Pozdrav nacelnika
Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti Vas u ime općinske uprave i u svoje osobno, te zaželjeti dobrodošlicu pri razgledavanju službene web-stranice Općine Jasenice. Vjerujem da ćete na ovoj stranici dobiti obilje informacija o svim aktivnostima općinske uprave, kao i niz drugih informacija o povijesti, kulturi, gospodarstvu i slično ...
Naslovna > Uprava > Novosti > OBAVJEST O JAVNOJ RASPRAVI
Ispiši stranicu 

OBAVJEST O JAVNOJ RASPRAVI

OPĆINA JASENICE
Jedinstveni upravni odjel
Klasa: 350-04/14-01/01
Ur.broj: 2198/21-01-16-20
Jasenice, 26. svibnja 2017. godine
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika KLASA: 350-04/16-01/01 URBROJ: 2198/21-01-17-19 Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenice objavljuje

OBAVJEST O JAVNOJ RASPRAVI U TIJEKU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZABAVNI PARK PARIŽEVAČKA GLAVICA

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zabavni park Pariževačka glavica provesti će se od 05. lipnja 2017. g do 12. lipnja 2017. godine.
  2. Uvid u Prijedlog plana moći će se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenice, svakog radnog dana od 8 – 11 sati, te na mrežnim stranicama Općine Jasenice – www.jasenice.hr
  3. Javno izlaganje održati će se u četvrtak dana 08. lipnja 2017. godine u prostorijama Općine Jasenice, P. Zoranića 61 23243 Jasenice, s početkom u 10.00 sati.
  4. Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:
    • upisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenice,
    • upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
    • dostavom putem pošte na adresu Općina Jasenice, P. Zoranića 61 23243 Jasenice

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u raspravi.

Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenice

 

 

Naslovna | Uprava | Jasenice | Novosti | Info
Copyright © 2008. Općina Jasenice
developed by Lemax internet development lemax 1999. - 2008.