Grb Opcine Jasenice
Povratak na naslovnu stranicuSadržajKontakt informacije
Pozdrav nacelnika
Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti Vas u ime općinske uprave i u svoje osobno, te zaželjeti dobrodošlicu pri razgledavanju službene web-stranice Općine Jasenice. Vjerujem da ćete na ovoj stranici dobiti obilje informacija o svim aktivnostima općinske uprave, kao i niz drugih informacija o povijesti, kulturi, gospodarstvu i slično ...
Naslovna > Uprava > Novosti > Javni poziv za stručno osposobljavanje
Ispiši stranicu 

Javni poziv za stručno osposobljavanje

OPĆINA JASENICE
27. studenoga 2017. godine

JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Pozivaju se osobe zainteresirane za stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog u upravnim tijelima Općine Jasenice, i to stručno osposobljavanje za radno mjesto Stručni suradnik/suradnica u Vlastitom komunalnom pogonu (1 osoba)

Kandidati koji se mogu prijaviti na ovaj poziv trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • sveučilišni prvostupnik pravne, prometne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke (1 osoba)
  • nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana.

Zainteresirani kandidati mogu prijavu podnijeti putem e pošte juo@jasenice.hr osobno ili putem pošte na adresu Općina Jasenice, P. Zoranića 61, 23243 Jasenice. Uz prijavu potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice, presliku svjedodžbe, uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe, presliku potvrde o stažu evidentiranom u bazi podataka HZMO-a. Ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.).

Dana 08. prosinca u 09:00 sati održati će se intervju radi utvrđivanja interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije kandidata u Maslenici na adresi ulica P. Zoranića 61 1 kat. Ako kandidat ne pristupi na intervju smatrat će se da je povukao prijavu. Podaci odabranog kandidata/tkinje dostavljaju se HZZ-u zbog provjere podataka o ispunjavanju uvjeta propisanih Zakonom o poticanju zapošljavanja te se potom sklapa ugovor s odabranim kandidatom.

Stručno osposobljavanje provodi se po Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, sveučilišnog prvostupnika, pravne, ekonomske ili druge struke Predviđeno trajanje stručnog osposobljavanja je 12 mjeseci.

Polazniku stručnog osposobljavanja isplaćuje se novčana naknada pod uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Putne troškove snosi Općina Jasenice. Odabrani kandidat ne postaje zaposlenik Općine Jasenice niti prima plaću.

Rok za dostavu prijave je 07. prosinca 2017. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj poziv objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Jasenice.

OPĆINSKI NAČELNIK
Martin Baričević

 

 

Naslovna | Uprava | Jasenice | Novosti | Info
Copyright © 2008. Općina Jasenice
developed by Lemax internet development lemax 1999. - 2008.