Grb Opcine Jasenice
Povratak na naslovnu stranicuSadržajKontakt informacije
Pozdrav nacelnika
Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti Vas u ime općinske uprave i u svoje osobno, te zaželjeti dobrodošlicu pri razgledavanju službene web-stranice Općine Jasenice. Vjerujem da ćete na ovoj stranici dobiti obilje informacija o svim aktivnostima općinske uprave, kao i niz drugih informacija o povijesti, kulturi, gospodarstvu i slično ...
Naslovna > Uprava > Novosti > POREZ NA KUĆE ZA ODMOR
Ispiši stranicu 

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

POZIV ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA 2017. GODINU

Temeljem članka 49. Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16) obavještavaju se sve fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na kuće za odmor na području Općine Jasenice da su obvezni do 31. ožujka 2017. godine prijaviti podatke o vlasništvu imovine, radi utvrđivanja poreza u godišnjem iznosu.

Prijavu podnose obveznici poreza kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te pravne i fizičke osobe novi obveznici poreza na kuće za odmor.

Obveznik poreza na kuće za odmor mora nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku.

 

KUĆE ZA ODMOR

Obveznici poreza na kuće za odmor jesu pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor. Porez na kuće za odmor plaća se po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog posljedica ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te zbog starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice, te na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja se služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Radi ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja poreza na kuće za odmor, vlasnici kuća za odmor dužni su podnijeti prijavu i priložiti dokaze da u razdoblju za koje se utvrđuje porez nisu koristili kuće za odmor zbog navedenih okolnosti (npr. zapisnik komisije za popis i procjenu šteta, prijavni kupon policijske uprave za osobne smještene u tim kućama, dokaz da se kuća za odmor ne može koristiti zbog starosti i trošnosti).

Prijava se podnosi do 31. ožujka 2017. ispostavi Porezne uprave u Obrovcu.

Prijavu su dužni podnijeti i vlasnici novoizgrađenih kuća za odmor, vlasnici kuća za odmor kod kojih je od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. promijenjen broj četvornih metara korisne površine, svi novi vlasnici kuća za odmor, te oni vlasnici koji su u tom razdoblju promijenili adresu.

Za nepodnošenje prijave s podatcima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj od 2.000,00 do 25.000,00 kuna, a sukladno članku 56., stavku 4. navedenog Zakona.

 

Obrasce prijava porezni obveznici mogu dobiti besplatno u nadležnim ispostavama Porezne uprave.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Naslovna | Uprava | Jasenice | Novosti | Info
Copyright © 2008. Općina Jasenice
developed by Lemax internet development lemax 1999. - 2008.