Grb Opcine Jasenice
Povratak na naslovnu stranicuSadržajKontakt informacije
Pozdrav nacelnika
Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti Vas u ime općinske uprave i u svoje osobno, te zaželjeti dobrodošlicu pri razgledavanju službene web-stranice Općine Jasenice. Vjerujem da ćete na ovoj stranici dobiti obilje informacija o svim aktivnostima općinske uprave, kao i niz drugih informacija o povijesti, kulturi, gospodarstvu i slično ...
Naslovna > Uprava > Novosti > Javni poziv za dodjelu javnih priznanja
Ispiši stranicu 

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja

 

POVJERENSTVO ZA JAVNA PRIZNANJA
KLASA: 061-01/17-01/01
URBROJ: 2198/21-01-17-1
Jasenice, 13. listopada 2017. godine

Na temelju Odluke o javnim priznanjima Općine Jasenice (''Glasnik Općine Jasenice'', broj 5/12) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Jasenice objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Jasenice

Pozivaju se poduzeća i druge pravne osobe, vijeća mjesnih odbora, udruge građana, vjerske zajednice, humanitarne organizacije, vijećnici Općinskog vijeća, načelnik te upravna tijela Općinske uprave, na podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja Općine Jasenice koja će se dodijeliti povodom Dana Općine

 1. Vrste, opis i uvjeti za dodjelu javnih priznanja
  Javna priznanja Općine Jasenice su:
  • Nagrada Općine Jasenice,
  • Priznanje Općine Jasenice.

  NAGRADA OPĆINE JASENICE

  Nagrade Općine Jasenice su:

  • nagrada za životno djelo, i
  • godišnja nagrada don Mate Nekić.

  Nagrada Općine Jasenice za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša ili drugih djelatnosti koje predstavlja izniman doprinos razvitku i ugledu Općine Jasenice.

  Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada Općine Jasenice za životno djelo.

  Godišnja nagrada don Mate Nekić Općine Jasenice dodjeljuje se fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos i postignuće od iznimnog značaja za Općinu Jasenice iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša ili drugih djelatnosti ostvareno tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

  Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu nagrade Općine Jasenice za životno djelo i godišnje nagrade don Mate Nekić Općine Jasenice imaju građani Općine Jasenice, pravne osobe i Općinski načelnik Općine Jasenice.

  PRIZNANJE OPĆINE JASENICE

  Priznanje Općine Jasenice dodjeljuje se domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za izniman doprinos razvoju i promicanju ugleda i značaja Općine Jasenice u svim područjima gospodarskog i društvenog života.

  Inicijativu za dodjelu priznanja mogu dati članovi Općinskog vijeća, Općinski načelnik, udruge građana i druge pravne osobe s područja Općine Jasenice.

 2. II. Podnositelji inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnose prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Jasenice u pisanom obliku. Pisani prijedlog za dodjelu nagrade Općine Jasenice obvezno sadrži sljedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi, naziv nagrade i područje za koje se podnosi prijedlog te iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela nagrade Općine Jasenice. Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i slično) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga. Na traženje Povjerenstva za javna priznanja, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.
  Isti se dostavljaju Povjerenstvu za javna priznanja Općine Jasenice, Petra Zoranića 61, i to najkasnije do 15. studenoga 2017. godine do 12 sati.
 3. III. Za sve ostale informacije zainteresirani se mogu javiti Povjerenstvu za javna priznanja, Petra Zoranića 61, 23243 Jasenice, telefon: 655-703, fax: 655-131, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, a tekst javnog poziva istaknut je na oglasnoj ploči i službenim mrežnim stranicama Općine Jasenice.

Predsjednik Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine
Jasenice Šime Maruna

 

 

Naslovna | Uprava | Jasenice | Novosti | Info
Copyright © 2008. Općina Jasenice
developed by Lemax internet development lemax 1999. - 2008.