Grb Opcine Jasenice
Povratak na naslovnu stranicuSadržajKontakt informacije
Pozdrav nacelnika
Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti Vas u ime općinske uprave i u svoje osobno, te zaželjeti dobrodošlicu pri razgledavanju službene web-stranice Općine Jasenice. Vjerujem da ćete na ovoj stranici dobiti obilje informacija o svim aktivnostima općinske uprave, kao i niz drugih informacija o povijesti, kulturi, gospodarstvu i slično ...
Naslovna > Uprava > Novosti > 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice
Ispiši stranicu 

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice će se održati u vijećnici Općine Jasenice, Ul. Petra Zoranića 61 Jasenice-Maslenica dana 20. ožujka 2017 godine s početkom u 11:00 sati sa slijedećim Prijedlogom dnevnog reda:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
 2. Aktualni sat
 3. Donošenje Odluke o sklapanju dodataka sporazumima o podjeli imovine i utvrđivanju granice sklopljenim između Grada Obrovca i Općine Jasenice
 4. Usvajanje Godišnjeg izvješća koncesionara za prikupljanje komunalnog otpada
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Jasenice za 2016. godinu
 6. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 7. Usvajanje Izvješća o izvršenju programa Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 8. Usvajanje Strateškog razvojnog programa Općine Jasenice
 9. Donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja turizma Općine Jasenice
 10. Donošenje Odluke o naknadi za novorođeno dijete
 11. Donošenje Odluke o porezima Općine Jasenice
 12. Donošenje Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenice
 13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja iz mjere 7.4 Programa ruralnog razvoja RH za projekt Dječje igrališta u Maslenici
 14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja iz mjere 7.1. Programa ruralnog razvoja RH za projekt Strategija razvoja turizma Općine Jasenice
 15. Donošenje Plana davanju koncesija za 2017. godinu
 16. 16. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanje javne rasvjete u 2017. godini
 17. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite
 18. Davanje Suglasnosti za sklapanje Ugovora o pravu služnosti za kabelski priključak kompleksa vjetroelektrane Jasenice I i Jasenice II
 19. Davanje Suglasnosti na Sporazum o provođenju aktivnosti u svrhu izlaganja na javni uvid podataka prikupljanih i obrađenih katastarskom izmjerom za k.o. Jasenice

PREDSJEDNIK
Šime Maruna

Naslovna | Uprava | Jasenice | Novosti | Info
Copyright © 2008. Općina Jasenice
developed by Lemax internet development lemax 1999. - 2008.