Grb Opcine Jasenice
Povratak na naslovnu stranicuSadržajKontakt informacije
Pozdrav nacelnika
Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti Vas u ime općinske uprave i u svoje osobno, te zaželjeti dobrodošlicu pri razgledavanju službene web-stranice Općine Jasenice. Vjerujem da ćete na ovoj stranici dobiti obilje informacija o svim aktivnostima općinske uprave, kao i niz drugih informacija o povijesti, kulturi, gospodarstvu i slično ...
Naslovna > Uprava > Novosti > 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice
Ispiši stranicu 

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice će se održati u vijećnici Općine Jasenice, dana 14. prosinca 2016. godine s početkom u 12:00 sati sa slijedećim Prijedlogom dnevnog reda:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
 2. Aktualni sat
 3. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječji vrtić „Cvrčak“ Posedarje
 4. Usvajanje Plana gospodarenja otpadom Općine Jasenice 2016. - 2022.
 5. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Jasenice
 6. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Obalnog pojasa naselja Maslenica – ISTOK (LN, L, R3) – (UPU12)
 7. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Obalnog pojasa naselja Maslenica – ZAPAD (LN, L, R3) (UPU 11)
 8. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenje Obalnog pojasa naselja Rovanjska (LN, L, R3) – (UPU 2)
 9. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zabavni park Pariževačka glavica
 10. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Proizvodno – gospodarske zone Jelovac - Česmina
 11. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jasenice za 2016. g.
 12. Donošenje II Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g.
 13. Donošenje II. Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. g.
 14. Donošenje Izmjena i dopuna programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. g.
 15. Donošenje Proračuna Općine Jasenice za 2017. g.
 16. Donošenje Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Jasenice za 2017. g.
 17. Donošenje Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. g.
 18. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.
 19. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017 .g.
 20. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Jasenice u 2017. g.
 21. Donošenje Programa javnih potreba u obrazovanju za 2017. g.
 22. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi za 2017. g.
 23. Donošenje Socijalnog programa za 2017. g.
 24. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2017. g.

Na temelju članka 10. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodijele stipendije i drugih oblika pomoći studentima (Klasa: 604-02/10-01/01, Urbroj: 2198/21-01-10-1 od 01. listopada 2010. godine) Povjerenstvo za dodjelu stipendija i drugih oblika potpore studentima Općine Jasenice dana 07. listopada 2016. godine upućuje poziv za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Jasenice u akademskoj godini 2016./17.

 

Naslovna | Uprava | Jasenice | Novosti | Info
Copyright © 2008. Općina Jasenice
developed by Lemax internet development lemax 1999. - 2008.