Grb Opcine Jasenice
Povratak na naslovnu stranicuSadržajKontakt informacije
Pozdrav nacelnika
Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti Vas u ime općinske uprave i u svoje osobno, te zaželjeti dobrodošlicu pri razgledavanju službene web-stranice Općine Jasenice. Vjerujem da ćete na ovoj stranici dobiti obilje informacija o svim aktivnostima općinske uprave, kao i niz drugih informacija o povijesti, kulturi, gospodarstvu i slično ...
Naslovna > Uprava > Natječaji
Ispiši stranicu 

Natječaji

Natječaji

NATJEČAJ ZA DAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KORIŠTENJE
za postavljanje kioska i drugih montažnih pokretnih naprava na području Općine Jasenice


Prilozi:
Natječaj za davanje javnih površina na korištenje

NATJEČAJ ZA DAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KORIŠTENJE
za postavljanje kioska i drugih montažnih pokretnih naprava na području Općine Jasenice


Prilozi:
Natječaj za davanje javnih površina na korištenje

JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA – ŠETNICE MASLENICA NA PODRUČJU OPĆINE JASENICE
Komunalni poslovi održavanja javnih površina, šetnice Maslenica na području Općine Jasenice,– sve sukladno ponudbenoj dokumentaciji i troškovniku.


Prilozi:
Natječaj održavanje javnih površina 2014.
Upute ponuditeljima - šetnica

JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE JASENICE
Komunalni poslovi održavanja javnih površina, šetnice Maslenica na području Općine Jasenice,– sve sukladno ponudbenoj dokumentaciji i troškovniku.


Prilozi:
Natječaj održavanje nerazvrstanih cesta 2014.
Upute ponuditeljima - FINAL

Općina Jasenice objavila je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina, https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ od 06. veljače 2014. godine poziv na javno nadmetanje za predmet nabave: Modernizacija javne rasvjete u Općini Jasenice, broj poziva na nadmetanje: 2014/S 002-0005797, evidencijski broj I-14-MV-2. Provesti će se otvoreni postupak javne nabave. Javno otvaranje ponuda održati će se u prostorijama Općine Jasenice, mala vijećnica I. kat 28. veljače 2014. godine s početkom u 12,00 sati. Dokumentacija za javno nadmetanje može se preuzeti osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenice na službenoj mrežnoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina, te na službenoj mrežnoj stranici Općine Jasenice
Prilozi:
Dokumentacija za nadmetanje - IZMIJENJENA 07. 02. 2014.
Troškovnik - IZMIJENJEN 07. 02. 2014.
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje nabave i ugradnje solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode te vjetrogeneratora za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju
OGLAS o javnom natječaju za zakup s pravom građenja građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Jasenice
Prilozi:
Nacrt (jpg 5000 x 3821)
Nacrt (jpg 10985 x 8394)
JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jasenice
Ugovor se sklapa na vrijeme od (1) jedne godine.
Natječaj
Dokumentacija
Troškovnik
DOKUMENTACIJA ZA NADMTANJE u otvorenom postupku javne nabave "Opskrba električnom energijom"
Evidencijski broj nabave: NMV-04/2012
POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave za sklapanje ugovora o izradi tehničke dokumentacije sanacije odlagališta otpada "Dračevac" u Općini Jasenice Evidencijski broj nabave: EV-01-12-MV
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE za provedbu otvorenog postupka javne nabave za sklapanje Ugovora o izradi tehničke dokumentacije sanacije odlagališta otpada "Dračevac" u Općini Jasenice
ODLUKA o odabiru najpovoljnijih ponuda

Aplikaciju potrebnu za za gledanje dokumenta možete preuzeti ovdje.

Naslovna | Uprava | Jasenice | Novosti | Info
Copyright © 2008. Općina Jasenice
developed by Lemax internet development lemax 1999. - 2008.