Grb Opcine Jasenice
Povratak na naslovnu stranicuSadržajKontakt informacije
Pozdrav nacelnika
Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti Vas u ime općinske uprave i u svoje osobno, te zaželjeti dobrodošlicu pri razgledavanju službene web-stranice Općine Jasenice. Vjerujem da ćete na ovoj stranici dobiti obilje informacija o svim aktivnostima općinske uprave, kao i niz drugih informacija o povijesti, kulturi, gospodarstvu i slično ...
Naslovna > Uprava > Arhiva novosti
Ispiši stranicu 

Arhiva novosti

22.03.2018.
Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti
Daje se jedna koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama sa područja Općine Jasenice broj objave u eojn 2018/S 01K-0005407...
22.03.2018.
Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova
Općina Jasenice raspisala je Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova ukopa pokojnika na području Općine Jasenice...
22.03.2018.
Obavijest o objavi LAG natječaja
Ovim putem Vas obavještavamo da je LAG BURA 21. ožujka 2018. godine objavio LAG natječaj za Tipove operacije 1.1.1. „Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za biljnu proizvodnju“; te 1.1.2. „Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za stočarsku proizvodnju“...
14.02.2018.
Javni natječaj za prijam u službu Voditelja odsjeka za poreze, financije i proračun
za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenice na radno mjesto: – voditelj odsjeka za poreze, financije i proračun – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme...
28.11.2017.
Dovršetak radova na obnovi zgrade doma zdravlja u Maslenici
U tijeku je dovršetak radova na obnovi zgrade doma zdravlja u Maslenici. Projekt je sufinanciran sredstvima Općine Jasenice i Republike Hrvatske, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU...
27.11.2017.
Javni poziv za stručno osposobljavanje
Pozivaju se osobe zainteresirane za stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog u upravnim tijelima Općine Jasenice...
17.11.2017.
Javni poziv korisnicima proračuna
Javni poziv korisnicima proračuna Općine Jasenice za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima za 2018. godinu...
20.10.2017.
Javni poziv za dodjelu javnih priznanja
Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Jasenice...
17.10.2017.
Javni poziv priprema Proračuna 2018. godine
Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Jasenice za 2018. godinu...
06.10.2017.
POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA
Poziv za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Jasenice u akademskoj godini 2017./18...
20.09.2017.
OBAVIJESTI I UPUTE VLASNICIMA ZEMLJIŠTA U K. O. ZATON OBROVAČKI
o državnoj izmjeri i katastaru nekretnina, te pravilnom omeđavanju i obilježavanju međa i drugih granica parcela...
08.09.2017.
KATASTARSKA IZMJERA K.O. ZATON OBROVAČKI VAŽNA OBAVIJEST
Važna obavijest za nositelje prava na nekretninama na području Općine Jasenice za K.O. Zaton Obrovački...
31.07.2017.
Obavjest o javnoj raspravi - Maslenica istok
Obavjest o javnoj raspravi u tijeku izrade urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Maslenica istok...
31.07.2017.
Obavjest o javnoj raspravi
Obavjest o javnoj raspravi u tijeku izrade urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Maslenica zapad...
21.07.2017.
Dan otvorenih vrata programa Skrbi u kući za starije i nemoćne
21.07.2017. godine održan je dan otvorenih vrata programa Skrbi u kući za starije i nemoćne
21.07.2017.
Obavijest o otežanoj vodoopskrbi
Obavijest o mogućnosti otežane vodoopskrbe na području Zadra i okolice
18.07.2017.
OBAVIJEST O SUZBIJANJU KOMARACA
Obavijest o suzbijanju odraslih oblika komaraca
19.06.2017.
Obavijest fizičkim i pravnim osobama
Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost
19.06.2017.
Obavijest o nadmetanju
Radovi adaptacije zgrade doma zdravlja Maslenica, broj objave: 2017/S 0F2-0012146. Obavijest je objavljena na Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina, dokumentacija je dostupna putem...
09.06.2017.
JAVNA RASPRAVA U TIJEKU III. IZMJENA I DOPUNA PPUO JASENICE
Obavjest o javnoj raspravi u tijeku III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Jasenice...
07.06.2017.
POZIV I OBAVIJEST OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE
za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima...
05.06.2017.
Natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta
Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Jasenice...
05.06.2017.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice
Na temelju članka 87. stavka l. i 2. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16} i Odluke Ministarstva uprave, KLASA; 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-14 od 25. svibnja 2017. godine, predstojnik Ureda državne uprave u Zadarskoj Županiji po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske, donosi ODLUKU o sazivanju konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Jasenice...
05.06.2017.
Natječaj za davanje u najam javnih površina
Natječaj za davanje javnih površina na korištenje za postavljanje kioska i drugih montažnih pokretnih naprava na području Općine Jasenice...
02.06.2017.
Održani dani prijateljstva Obec Bela i Općine Jasenice
Učenici i profesori osnovne škole iz općine Bela, Republika Slovačka, su povodom tradicionalnih dana prijateljstva između dvije bratimljene općine u trodnevnoj posjeti Općini Jasenice, kojom prilikom su održane prijateljske odbojkaške i nogometne utakmice selekcija osnovnih škola...
30.05.2017.
OBAVJEST O JAVNOJ RASPRAVI
Obavjest o javnoj raspravi u tijeku izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja zabavni park...
23.05.2017.
REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2017. g.
REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2017. g....
18.05.2017.
Otvoreni postupak javne nabave
Otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova na adaptaciji Doma zdravlja u Maslenici...
16.05.2017.
Raspored postavljanja kontejnera
Raspored postavljanja kontejnera za bio-razgradivi otpad za 2017. godinu...
10.05.2017.
Odluka ocjena (III. Izmjene i dopune PPUO)
Odluka o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 111. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jasenice...
05.05.2017.
LOKALNI IZBORI 2017.
Rješenje o određivanju biračkih mjesta, pravovaljane kandidacijske liste...
25.04.2017.
KRUPNI OTPAD
Odvoz krupnoga otpada omogućen je u prvom tjednu svibnja 2017. godine putem odgovarajućih spremnika na slijedećim lokacijama; Maslenica ul. Gojka Šuška kod TZ-a, Male Vrulje kod trafostanice, Jasenice kod seoske gusterne, Rovanjska O. Ante Mateka i Zaton Obrovački kod bivše Tvornice glinice na Bravaru.....
24.04.2017.
OBJAVA BIRAČIMA
Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine donijela je: - Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i - Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike....
05.04.2017.
HGSS OBILAZI TEREN PP VELEBIT
Stručni timovi HGSS stanice Zadar obilaziti će tijekom 2017. godine teren na području Parka prirode Velebit u svrhu prikupljanja podataka o stanju izgrađenosti u prostoru Parka...
31.03.2017.
POTVRDE ZA KATASTARSKU IZMJERU
Jedinstveni upravni odjel započeo je sa izdavanjem potvrda o podmirenom iznosu sufinanciranja radova katastarske izmjere...
15.03.2017.
24. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice
24. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice će se održati u vijećnici Općine Jasenice, Ul. Petra Zoranića 61 Jasenice-Maslenica dana 20. ožujka 2017 godine s početkom u 11:00 sati...
06.03.2017.
Sudjelovanje u javnom savjetovanju
Poziva se zainteresiran javnost na sudjelovanje u javnom savjetovanju u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš...
02.03.2017.
Financiranje programa za opće dobro
Financiranje programa za opće dobro...
27.02.2017.
Savjetovanje o naknadi za novorođeno dijete
Otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu nove općinske Odluke o naknadi...
16.02.2017.
Obavijesti o izradi prostornih planova
Obavijesti o izradi prostornih planova...
16.02.2017.
Plan savjetovanja sa javnošću 2017.
Plan savjetovanja s javnošću Općine Jasenice u 2017. godini...
25.01.2017.
Porez na kuće za odmor
Poziv za dostavu prijava za 2017. godinu. Temeljem članka...
20.12.2016.
Poziv građanima
Pozivaju se građani da prijave svako nezakonito odlaganje otpada...
08.12.2016.
23. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice
23. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice će se održati u vijećnici Općine Jasenice...
10.10.2016.
Poziv za dodjelu stipendija
Na temelju članka 10. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodijele stipendije i drugih oblika pomoći studentima...
03.10.2016.
Javno nadmetanje
Na temelju članka 3. Odluke o pristupanju prodaji nekretnina...
09.09.2016.
Javno savjetovanje
Poziva se javnost da sudjeluje u projektu izrade "Ribarske kučice"...
07.09.2016.
Rješenje o određivanju biračkih mjesta
U IX. izbornoj jedinici određuju se biračka mjesta...
30.08.2016.
Političke aktivnosti i izborna promidžba
Zaključak i obrazac za podnošenje zahtjeva za korištenje javnih objekata i...
01.08.2016.
Objava biračima
Predsjednica Republike Hrvatske je dana 16. srpnja 2016. godine donijela odluku o...
14.06.2016.
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jasenice
Usvojene su II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jasenice...
08.06.2016.
Mobilno reciklažno dvorište
Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva...
27.05.2016.
21. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice
21. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice će se održati u vijećnici Općine Jasenice, Ul. Petra Zoranića 61 Jasenice-Maslenica dana 31. svibnja 2016. godine s početkom u 09:30 sati...
27.05.2016.
Natječaj
za davanje javnih površina na korištenje za postavljanje kioska i drugih montažnih pokretnih naprava na području Općine Jasenice...
13.05.2016.
Nacrt plana gospodarenja otpadom
Savjetovanje s zainteresiranom javnošću. Primjedbe i sugestije na priloženi nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Jasenice 2016.-2020. dostaviti na adresu e pošte juo@jasenice.hr s naslovom Plan gospodarenja otpadom do 15. lipnja 2016. godine...
19.04.2016.
Izgradnja novog groblja
Dokumentacija za nadmetanje, situacija, troškovnik...
22.03.2016.
Stop komarcima
Stop komarcima - edukativni letak
17.03.2016.
Mobilno reciklažno dvorište
U Ulici Gojka Šuška u Maslenici, pored Ureda Turističke zajednice...
15.03.2016.
20. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice
20. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice će se održati u...
12.02.2016.
Poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro
Poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro...
11.02.2016.
Ugovori, sponzorstva i donacije za 2015.
Ugovori, sponzorstva i donacije za 2015...
05.02.2016.
Obavijest o prethodnom testiranju kandidata
Obavijest o prethodnom testiranju kandidata...
04.02.2016.
Poziv za dostavu projektnih ideja
Poziv za dostavu projektnih ideja u svrhu izrade lokalne razvojne strategije LAG-a Bura 2014.-2020...
26.01.2016.
Pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu...
15.01.2016.
Razvojna strategija za područje LAG-a Bura 2014.-2020.
Obavještavamo Vas da je u tijeku izrada Lokalne razvojne strategije za područje LAG-a Bura 2014-2020. Molimo Vas da ko imate projektnih ideja...
04.01.2016.
Javni natječaj za imenovanje pročenika JUO općine Jasenice
Javni natječaj za imenovanje pročenika JUO općine Jasenice...
04.01.2016.
Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Jasenice
Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Jasenice...
08.12.2015.
19. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice
19. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice će se održati u vijećnici Općine Jasenice, Ul. Petra Zoranića 61 asenice-Maslenica dana 10. prosinca 2015. godine s početkom u 10:00 sati...
21.10.2015.
18. sjednica Općinskog vijeća
18. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice će se održati u vijećnici Općine Jasenice, Ul. Petra Zoranića 61 Jasenice-Maslenica dana 23. listopada 2015. godine...
15.10.2015.
Poziv za dodjelu stipendija
Poziv za za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Jasenice u akademskoj godini 2015./16...
15.10.2015.
Ponovljena javna rasprava
Općinski načelnik Općine Jasenice, objavljuje ponovnu javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Jasenice...
15.10.2015.
Javni natječaj
Javni natječaj za sklapanje Predugovora za prodaju zemljišta radi gradnje "Winnetoulanda Jasenice"....
07.10.2015.
Objava biračima
Predsjednica Republike Hrvatske je dana 05. listopada 2015. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor....
10.09.2015.
Svečano otvorenje spomenika istinskom hrvatskom domoljubu Zvonku Bušiću Taiku
Dana 05. rujna 2015. godine u Rovanjskoj su Općinski načelnik Martin Baričević i Jullienne Bušić svečano otkrili spomenik istinskom hrvatskom domoljubu Zvonku Bušiću Taiku...
30.07.2015.
17. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice
17. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice će se održati u vijećnici Općine Jasenice, Ul. Petra Zoranića 61 Jasenice-Maslenica dana 03. kolovoza 2015. godine s početkom u 16:00 sati...
29.07.2015.
Javna rasprava izmjena PPUO Jasenice
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jasenice ("Glasnik Općine Jasenice" broj 6/14 ) započinje 17. kolovoza 2015. godine i traje do 28. kolovoza 2015. godine...
09.07.2015.
Obavijest o promjeni žiro-računa
Od dana 08. 07. 2015. godine novi broj žiro-računa Općine Jasenice glasi : HR 6823900011816700007...
Rješenje
Rješenje za biračka mjesta...
25.05.2015.
Poziv
na 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jasenice će se održati u vijećnici Općine Jasenice, Ul. Petra Zoranića 61 Jasenice-Maslenica dana 27. svibnja 2015. godine s početkom u 10:00 sati sa slijedećim Prijedlogom dnevnog reda...
07.05.2015.
Dan otvorenih vrata i izložba fotografija
Dana 28. travnja održan Dan otvorenih vrata programa "Pomoć u kući" i izložba fotografija "TREĆA MLADOST", radovi učenika Srednje škole Obrovac...
30.04.2015.
Poziv
na 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jasenice će se održati u vijećnici Općine Jasenice, Ul. Petra Zoranića 61 Jasenice-Maslenica dana 07. svibnja 2015. godine s početkom u 10:00 sati sa slijedećim Prijedlogom dnevnog reda...
30.04.2015.
Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 30. travnja 2015. godine objaviti Javni poziv (ENU-22-23/2015) fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća...
23.03.2015.
Poziv
na 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jasenice će se održati u vijećnici Općine Jasenice, Ul. Petra Zoranića 61 Jasenice-Maslenica dana 24. ožujka 2015. godine s početkom u 10:00 sati sa slijedećim Prijedlogom dnevnog reda...
10.03.2015.
Pokazna vježba Jasenice 2015
Dana 27. veljače 2015. godine uspješno je održana pokazno terenska vježba "Jasenice 2015. godine"...
21.02.2015.
Obavjesti o javnim raspravama
Obavjesti o javnoj raspravi u tijeku izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja zone centralnih funkcija središte Maslenice i Zabavnog parka Pariževačka glavica...
26.01.2015.
Dan Općine Jasenice
Općina Jasenice svečano je obilježila 22. Dan Općine Jasenice...
03.12.2014.
Poziv
na 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jasenice će se održati u vijećnici Općine Jasenice, Ul. Petra Zoranića 61 Jasenice-Maslenica dana 04. prosinca 2014. godine s početkom u 10:00 sati sa slijedećim Prijedlogom dnevnog reda...
26.11.2014.
Objava biračima
Objava biračima vezana za raspisivanje izbora za Predsjednika Republike Hrvatske...
10.11.2014.
12. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice
12. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice će se održati u vijećnici Općine Jasenice, Ul. Petra Zoranića 61 Jasenice-Maslenica dana 13. studenoga 2014. godine s početkom u 09:00 sati...
03.11.2014.
Modernizacija javne rasvjete u Općini Jasenice
Općina Jasenice je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pristupila provedbi projekta Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Jasenice...
15.10.2014.
Poziv za dodjelu stipendija
Poziv za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Jasenice u akademskoj godini 2014./15...
16.09.2014.
Poziv na sastanak za poljoprivrednike
Poziv na sastanak za poljoprivrednike na području općine Jasenice...
08.08.2014.
11. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice
održati će se u vijećnici Općine Jasenice, dana 14. kolovoza 2014. godine s početkom u 09:00...
16.07.2014.
10. tematska sjednica Općinskog vijeća
održati će se u vijećnici Općine Jasenice, dana 19. srpnja 2014. godine s početkom u 09:00 sati...
29.05.2014.
Natječaj za davanje javnih površina
na korištenje za postavljanje kioska i drugih montažnih pokretnih naprava na području Općine Jasenice ...
28.05.2014.
9. sjednica Općinskog vijeća
održati će se dana 30. svibnja 2014. godine s početkom u 10:00 sati...
28.03.2014.
8. sjednica Općinskog vijeća
održati će se dana 09. travnja 2014. godine s početkom u 18:00 sati...
28.03.2014.
Održana prezentacija projekta Pčelarskog doma
u cilju konzultiranja sa zainteresiranom javnošću...
26.03.2014.
Objava biračima
izbori za članove u Europski parlament...
25.02.2014.
7. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice
Održati će se u vijećnici Općine Jasenice, Ul. Petra Zoranića 61 Jasenice-Maslenica dana 25. veljače 2014. godine s početkom u 19:00 sati...
10.02.2014.
Proslava dana Općine Jasenice
Općina Jasenice svečano je obilježila 21. Dan Općine Jasenice...
10.02.2014.
Obavijest o namjeri davanja koncesije
U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Jasenice objavila je Obavijest o namjeri davanja koncesije Obavljanje komunalne djelatnosti skupljanje i odvoz komunalnog otpada sa područja Općine Jasenice, broj objave 2014/S 011-0006199...
28.01.2014.
Poziv za dostavu ponude
Općina Jasenice pokrenula je nabavu Opskrbe električnom energijom te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude...
16.01.2014.
Poziv stočarima
radi ostvarivanja potpore za veterinarske usluge...
30.12.2013.
Odluka o provedbi
postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti...
30.12.2013.
Božićni domjenak
Božićni domjenak za studente...
30.12.2013.
Certifikat ISO 9001:2008
Općina Jasenice – primjer uspješne certifikacije prema ISO 9001:2008...
30.12.2013.
Odluka koncesije
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesije...
22.11.2013.
Poziv na 6. sjednicu OV
Poziv na 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jasenice koja će se održati u vijećnici Općine Jasenice
22.11.2013.
Svečano otvaranje radova katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga
Svečano otvaranje radova katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga za k. o. Jasenice upriličena je kod starog-novog Masleničkog mosta.
22.10.2013.
Javni poziv za dostavu podataka i upitnik
Pozivaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama na području Općine Jasenice
22.10.2013.
5. sjednica Općinskog vijeća
koja će se održati u vijećnici Općine Jasenice, Ul. Petra Zoranića 61 Jasenice-Maslenica dana 22. listopada 2013. godine s početkom u 11:00 sati
11.10.2013.
Važna obavijest
za nositelje prava na nekretnine na području Općine Jasenice za K.O. Jasenice
11.10.2013.
Obavijest o pokretanju ovršnih postupaka
Obavještavamo Vas da tvrtka "EKO-FLOR PLUS" d.o.o. ima otvorenih, a nenaplaćenih potraživanja prema fizičkim osobama (domaćinstvima) Općine za koje "EKO FLOR-PLUS" d.o.o. obavlja usluge skupljanja komunalnog otpada, te je iz tog razloga primorana pokrenuti postupak prisilnih naplata nenaplaćenih potraživanja sa dospijećem zaključno do 30. svibnja 2013. godine.
10.10.2013.
Održana 4. izvanredna sjednica Općinskog vijeća
dana 27. rujna 2013. godine na kojoj je donesena "Odluka o definiranju posebne zone i određivanju Organizatora posebne zone
10.10.2013.
Prijave za dodjelu stipendija
Poziv otvoren do 23.listopada 2013.godine do 12 sati,
kontakt brojevi tel: 023/ 655-703 fax 023/655-131
mail: opcina-jasenice@zd.t-com.hr
17.09.2013.
Poziv za 3. sjednicu Općinskog vijeća
Dana 19. rujna 2013. godine s početkom u 18:00 sati ...
03.09.2013.
Formirana civilna zaštita
Na zahtjev načelnika Općine Jasenice, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar organizirao je obuku i smotriranje postrojbe civilne zaštite opće namjene...
03.09.2013.
Dan žalosti
Povodom velike tragedije i gubitka života našeg sumještanina Zvonka Bušića...
28.06.2013.
Sjednica Općinskog vijeća
2. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice...
07.06.2013.
Posjet Zorki Nekić
Općinski načelnik Općine Jasenice započeo je...
07.06.2013.
Odluka o sazivanju konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća Općine Jasenice...
29.05.2013.
Javni poziv
za rezervaciju parkirališnih mjesta...
20.05.2013.
Rezultati lokalnih izbora
provedenih 19. svibnja 2013. godine...
13.05.2013.
Javna rasprava o
prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Proizvodne zone Bravar...
03.05.2013.
LOKALNI IZBORI 2013.
Lokalni izbori 2013.
12.04.2013.
ODLUKA
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja...
04.04.2013.
Prijedlog dnevnog reda
Prijedlog dnevnog reda 33. sjednice Općinskog vijeća...
28.03.2013.
Odluka
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti.
14.02.2013.
32. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenice za 32. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći...
04.02.2013.
Obavijest o ponovljenoj javnoj raspravi
Obavijest o ponovljenoj javnoj raspravi u postupku izrade Izmjene i dopune PPUO Jasenice...
25.01.2013.
Javna rasprava
Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone centralnih funkcija središte Maslenice...
 
Poziv na nadmetanje
Dokumentacija za nadmetanje - Opskrba električnom energijom...
30.11.2012.
30. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenice za 30. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći...
28.09.2012.
Objava 2012/S 002-0064423 - "Poziv na nadmetanje", za postupak Radovi na izgradnji novog groblja i mrtvačnice u Jasenicama je objavljena
Naručitelj: Općina Jasenice
je objavio "Poziv na nadmetanje"
za postupak: Radovi na izgradnji novog groblja i mrtvačnice u Jasenicama,
broj objave: 2012/S 002-0064423.
10.09.2012.
29. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenice za 29. sjednicu Općinskog vijeća predlaže slijedeći...
03.08.2012.
28. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenice sazvao je sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana 07.kolovoza 2012. g. u Maloj vijećnici Općine Jasenice...
23.07.2012.
Ugovor o suradnji s općinom Belá
Dana 20. srpnja 2012. godine Općina Jasenice potpisala je ugovor o suradnji s općinom Belá iz Slovačke Republike...
24.05.2012.
Svečano obilježen Dan Općine Jasenice
Dan Općine Jasenice, spomendan osloboditeljske akcije Maslenica i spomen na čovjeka koji nas je poveo...
24.05.2012.
Svečano otvorenje Vodospreme Maslenica
Dana 21. siječnja svečano otvorena Vodosprema Maslenica sa vodoopskrbnim sustavom naselja Maslenica.
16.02.2009
Informacija o izgradnji zgrade općinske uprave Jasenice
Općina Jasenice i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture potpisali su Ugovor o zajedničkom financiranju izgradnje zgrade općinske uprave Jasenice, koji se financira po programu "Integralni razvoj lokalne zajednice-EIB II"...
22.05.2008
Općina Jasenice se ogradila od izgradnje dupinarija
Općina Jasenice primila je zahvalu Udruge prijatelja životinja i gospodina Richard O'Barry-ja jer je, vezano za projekt izgradnje akvaparka na području Općine, jasno dala do znanja da ne želi zatočavati morske sisavce...
saznaj više
22.05.2008
Općine Jasenice i Lovinac planiraju izgradnju skijališta
Skijaške staze bile bi na velebitskim padinama, i to na visini od 1300 do 1500 metara, a do njih bi vodile žičare iz Rovanjske i Svetog Roka...
saznaj više
Naslovna | Uprava | Jasenice | Novosti | Info
Copyright © 2008. Općina Jasenice
developed by Lemax internet development lemax 1999. - 2008.